Projektujemy nowatorskie rozwiązania elektroniczne, aby sprostać największym wyzwaniom, przed którymi stoi Twój biznes.

FastLogic jest firmą badawczo-rozwojową skupiającą swoją działalność na projektowaniu i dostarczaniu dedykowanych rozwiązań elektronicznych dla biznesu.

fl_9001pl
fl_27001pl

Sprawdź jak pracujemy, żeby skutecznie realizować Twoje cele:

Problem
Rozwiązanie high-tech
Projektowanie urządzenia elektronicznego
Oprogramowanie
Prototyp
Nadzór produkcji

Problem

Rozwiązanie high-tech

Projektowanie urządzenia elektronicznego

Oprogramowanie

Prototyp

Nadzór produkcji

pic_analysis

Po zapoznaniu się ze wstępnymi założeniami projektu przechodzimy do pogłębionej analizy celem dopracowania pełnej specyfikacji niezbędnej do prawidłowej realizacji stojących przed nami zadań. Na tym etapie definiujemy problem, przeprowadzamy prace badawcze w poszukiwaniu możliwości jego rozwiązania oraz ryzyk, które mogą się z nimi wiązać. Przed przystąpieniem do dalszych prac, na podstawie wypracowanych założeń, przedstawiamy wycenę oraz harmonogram projektu.

pic_project

Dzięki przygotowanej wcześniej specyfikacji możemy przejść do projektu urządzenia elektronicznego. Powstaje ono w kilku fazach: koncepcji architektury (pre-BOM), opracowania schematów (BOM), projektu płytki (PCB)m, implementacji, pod koniec której wykonywany jest prototyp urządzenia oraz testów funkcjonalnych. Oferujemy również usługi niezależnej realizacji zadań z zakresu poszczególnych faz.

pic_software

Zaprojektowane wcześniej urządzenie elektroniczne wyposażamy w odpowiedni kod sterujący. Projektujemy a następnie implementujemy oprogramowanie dla systemów wbudowanych oraz oprogramowanie niskopoziomowe dla komputerów klasy PC.

 

W zaawansowanych systemach elektronicznych, gdzie czas reakcji, akwizycji czy przetwarzania danych jest krytyczny wykorzystujemy układy rekonfigurowalne.

pic_implementation

Po zakończeniu etapów związanych z projektem i opracowaniem urządzenia elektronicznego wspieramy proces ostatecznego wdrożenia. W ramach tego etapu przygotowujemy projekt obudowy, pod który wprowadzamy ewentualne modyfikacje prototypu oraz przechodzimy do produkcji seryjnej.

 

W ramach wykonywanych projektów oferujemy również usługi z zakresu obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej oraz hosting danych.

FastLogic dysponuje własnym, dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, umożliwiającym prowadzenie testów walidacyjnych.

Celem obniżenia kosztów wdrożenia FastLogic prowadzi i rozwija również własne zaplecze warsztatowe z bogatym magazynem komponentów, wysokiej jakości narzędziami lutowniczymi, chemią oraz pozostałymi niezbędnymi materiałami do prowadzenia prac montażowych.

FastLogic dysponuje własnym, dobrze wyposażonym zapleczem laboratoryjnym, umożliwiającym prowadzenie testów walidacyjnych.

Celem obniżenia kosztów wdrożenia FastLogic prowadzi i rozwija również własne zaplecze warsztatowe z bogatym magazynem komponentów, wysokiej jakości narzędziami lutowniczymi, chemią oraz pozostałymi niezbędnymi materiałami do prowadzenia prac montażowych.

W laboratorium prowadzimy głównie testy zaprojektowanych przez nas urządzeń, niemniej jesteśmy otwarci na walidację zewnętrznych urządzeń i systemów.

FastLogic wywodzi się z kultury innowacji Doliny Krzemowej. Dzięki sprawnemu i starannie dobranemu zespołowi oraz nowoczesnym mechanizmom zarządzania i wymiany informacji, tworzymy elastyczny zespół specjalistów, zdolny do szybkiego działania w realiach przedsięwzięć opartych na wiedzy.

Zaufali nam:

Z przyjemnością informujemy, że realizujemy obecnie projekt ze środków unijnych.

Dowiedz się, jakie postępowania przetargowe obecnie przeprowadzamy.

Chcesz się z nami spotkać?

pic_pin2

Siedziba główna
Radwanska 56, lokal 2
93-574 Łódź
Polska

pic_pin2

Biuro B&R
6 sierpnia 88a, II piętro
90-646 Łódź
Polska